top of page

โปรโมชันประจำเดือน

สนใจโปรโมชั่น

📢 โปรโมชัน ลูกค้าเก่าประวัติดี รับสิทธิ์ จ่ายงวดแรกเพียง 590 บาท 📌

.

 เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1.  สำหรับคุณลูกค้าเก่าที่ประวัติดีเท่านั้น

2. สามารถใช้ได้ทั้งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์

    ยกเว้น (ชุดห้องนอน จักรยานไฟฟ้าและสินค้าที่ต้องมีเงินดาวน์)

3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

4. ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชําระเท่านั้

5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด

6. สนใจทักสอบถาม https://lin.ee/f9cXpti

 ระยะเวลาโปรโมชัน ⏰ : 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567
 

สนใจโปรโมชั่น

🎁 โปรโมชัน สินค้ามือ2 และ สินค้าค้างสต๊อก จ่ายงวดแรกเพียง 499 🎉

.

 เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1.  สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเก่าที่ประวัติดีเท่านั้น

 2. สามารถใช้ได้ทั้งสินค้าไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์

     ยกเว้น (จักรยานไฟฟ้าและสินค้าที่มีเงินดาวน์)

 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

 4. ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชําระเท่านั้น

 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 6. สนใจทักสอบถาม https://lin.ee/f9cXpti

 ระยะเวลาโปรโมชัน ⏰ : 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567

454.png

💜 โปรคู่จิ้น เวอร์2 ซื้อแบบจับคู่กับมาอีกครั้ง 💜

.

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ลูกค้าเก่าประวัติดี

2. ซื้อสินค้าคู่กันต้องเป็นการซื้อสินค้า คนละประเภทเท่านั้น เช่น ไฟฟ้าคู่เฟอร์นิเจอร์ , เฟอร์นิเจอร์คู่จักรยานไฟฟ้า , จักรยานไฟฟ้าคู่เครื่องใช้ไฟฟ้า

3. สนใจทักสอบถาม https://lin.ee/f9cXpti

4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

.

 ระยะเวลาโปรโมชัน ⏰ : ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

bottom of page