โปรโมชั่นทั้งหมด

โปรส่วนกลางของมันต้องมี สยามชัย.jpg

โหลดปุ๊บ รับปั๊บ !!
เพียงลูกค้าโหลดแอปสยามชัยแล้ว ลงทะเบียนรับ Gift voucher มูลค่า 200 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดการผ่อนชําระงวดแรก หรือ งวดสุดท้ายก็ได้

เงื่อนไขรับสิทธิ์ : 
1. ส่วนลดนี้เฉพาะลุกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้มีการโหลดแอปสยามชัยเท่านั้น
2. ส่วนลดไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเงินทอนได้ 
3. ลูกค้าต้องเข้าไปลงทะเบียนใน link : https://forms.gle/8cMQ9Z9sCqNSpMMc6 เพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่กําหนดเท่านั้น 
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 
6. ส่วนลดใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชําระเท่านั้น 
7. เงื่อนไขเงินผ่อนเป็นไปตามที่บริษัทฯกําหนด
8. ลูกค้าแคปส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงจะได้ส่วนลด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ตลุาคม - 31 ธันวาคม 2565