top of page

เลือก"เครื่องซักผ้า"แบบไหนดี?


เครื่องซักผ้าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยว และเครื่องซักผ้าแบบถังคู่

เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยว เป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาบนหรือฝาหน้า หรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องซักผ้า อัตโนมัติ เครื่องซักผ้าแบบนี้จะมีความจุและซักผ้าได้ในปริมาณมาก สามารถควบคุมปริมาณน้ำและ ผงซักฟอกได้เอง ผู้ใช้เพียงแต่ใส่ผ้าทั้งหมดเข้าไปครั้งเดียว และตั้งโปรแกรมที่มีในเครื่องให้เหมาะกับ ประเภทของผ้าส่วนใหญ่ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการใส่น้ำ ใส่ผงซักฟอกเปลี่ยนถ่ายน้ำซักใหม่ รวมถึงปั่น แห้งทั้งหมดเองอัตโนมัติ จนเสร็จผู้ใช้เพียงนำเอาไปตากเท่านั้น

ข้อดี ของเครื่องซักผ้าแบบนี้ คือ ความสะดวกในการใช้ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้อง ยุ่งยากในการเปลี่ยนถ่ายน้ำเองเหมือนถังคู่ นอกจากนี้ในรุ่นที่มีราคาสูง จะมีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำให้ เหมาะสมกับการซัก สามารถซักผ้านวมได้ง่ายกว่า เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยวจึงเหมาะสำหรับบ้านที่อยู่ ด้วยกันไม่เกิน 3 คน ผู้ใช้อยู่ในวัยทำงานที่ยังโสด หรือบ้านที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าเรื่องประ หยัดไฟและน้ำ เพียงจับเสื้อผ้าใส่เครื่อง แล้วกดซักเครื่องจะทำงานอัตโนมัติจนเสร็จในระหว่างนั้นเราก็ สามารถไปทำอย่างอื่น

ข้อเสีย ของเครื่องถังเดี่ยว คือ มีราคาค่อนข้างสูง เพราะเป็นระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี ซักได้ช้ากว่า เครื่องถังคู่ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อการซักหนึ่งครั้ง เปลืองน้ำมากกว่า นอกจากนี้การติด ตั้งยังยุ่งยากกว่า เพราะต้องเดินท่อน้ำจากก๊อกเข้าเครื่องโดยตรง วันไหนน้ำไม่ไหล ก็กลับมานั่งซักมือ เหมือนเดิม

เครื่องซักผ้าแบบถังคู่ เป็นเครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาบน แยกส่วนระหว่างถังซักกับถังปั่น แห้ง เครื่องซักผ้าแบบนี้ผู้ใช้จะต้องเปิดน้ำใส่เอง ใส่ผงซักฟอกเอง ตั้งเวลาปั่นเอง ซักเสร็จก็ยกใส่ถังปั่นเอง

ข้อดี ของเครื่องซักผ้าแบบถังคู่ คือ ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวก จะเลือกต่อท่อน้ำหรือจะ ตักน้ำใส่เองก็ได้ สามารถซักผ้าได้เร็ว เพราะตั้งเวลาซักเอง หากคิดว่าพอแล้วก็สามารถปิดได้ทันที ตัวถัง ปั่นเร็วและผ้ามีการกลับไปไปมาทั่วถึงกว่า สะดวกต่อการแยกซัก เช่น ผ้าที่ไม่ต้องการปั่นแห้ง พอซักเสร็จ ก็ยกเอามาบิดเอง เป็นต้น ที่สำคัญราคาถูกกว่าเครื่องแบบถังเดี่ยวเกือบเท่าตัว

เครื่องถังคู่จะเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้องซักผ้าในปริมาณมากๆ และต้องการความรวดเร็ว ในการซัก ปัจจุบันแบบถังคู่ก็มีฟังก์ชั่นการเลือกซักผ้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามเนื้อผ้าแล้ว

ข้อเสีย ของเครื่องซักผ้าแบบถังคู่ คือ ผู้ใช้ต้องคอยเปลี่ยนน้ำ และเปลี่ยนถังเอง และอายุการใช้ งานของเครื่องค่อนข้างจะสั้นกว่าแบบถังเดี่ยว

ข้อเปรียบเทียบ ระหว่างเครื่องซักผ้าทั้ง 2 แบบ จะเห็นว่า เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยว จะ เหมาะสำหรับผู้ใช้หรือครอบครัวที่มีปริมาณการซักไม่มาก และต้องการความสะดวกสบาย ในขณะที่ เครื่องซักผ้าแบบถังคู่ จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการซักผ้าครั้งละมากๆ และต้องการความรวดเร็วในการ ซัก รวมถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเครื่องซักหากอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเทียบแล้วทั้งสอง แบบก็จะมีข้อเด่นข้อด้อยไม่น้อยกว่ากัน ส่วนจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน

ดู 69 ครั้ง

Comentarios


bottom of page